Tim Pengembang

Tim Pengembang

Tim Pengembang Pendirian Sekolah

Berdasarkan SK Rektor UPI nomor 5087 tanggal 7 Agustus 2014 perihal Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Pengembangan TK Laboratorium Kampus UPI  di Daerah Cibiru dan SD Laboratorium di Kampus UPI Daerah Tasikmalaya, tim pelaksana pengembang SD Laboratorium Percontohan UPI Kampus Tasikmalaya terdiri dari:

Pengarah                     : Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata

Pembina                      : 1. Prof. Dr. Idrus Affandi, S.H.

                                          2. Prof. Dr. H. Dadang Sunendar, M. Hum.

Penanggung jawab  : Prof. E. Aminudin Aziz, M.A.. Ph. D.

Ketua                            : Prof. Dr. H. Djam’an Satori, M. A.

Sekretaris                    : Dr. Zaenal Alimin, M. Ed.

Anggota                        :  1. Prof. Dr. H. Cece Rakhmat, M.Pd.

                                           2. Drs. Yusuf Suryana, M.Pd.

                                           3. Drs. Rustono WS., M.Pd.

                                           4. Drs. Aan Kusdiana, M.Pd.

                                           5. Dindin Abdul Muiz L. S.Si., S.E., M.Pd.

                                           6. Dra. Yasbiati, M.Pd.

                                           7. Desiani Natalina M., M.Pd.

                                           8. Taopik Rohman, M.Pd.

Sekretariat                  :  1. Andre Candra A., S.Si.

                                           2. Tuty Jaojah, S.H.

                                           3. Agus Aan, A.Md.Top